• Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

    • Barbara Hankus
    • Barbara Hankusdyrektor ZSP3barbara.hankus@zsp3.knurow.edu.pl
    • mgr Ilona Skomra
    • mgr Ilona Skomrazastępca dyrektora ZSP3 do spraw szkołyilona.skomra@zsp3.knurow.edu.pl
  •  

   GRONO PEDAGOGICZNE MSP6

   w roku szkolnym 2022/2023

    

    

   edukacja wczesnoszkolna

   mgr Wioletta Bęben
    mgr Anna Klar 

   mgr Katarzyna Sygut 

   mgr Magdalena Miłosz

   pani Anna Moskała 

   mgr Monika Tkocz 

   mgr Justyna Żyła

   mgr Julia Tkocz

    

    język polski

   mgr Alicja Alikowska-Woźnica

   mgr Dagmara Mokrzycka-Filipowicz

   mgr Elżbieta Rams

   mgr Mirosława Stolarczyk 

    

   język angielski

   mgr Urszula Pogocka

   mgr Katarzyna Rakowicz

   mgr Karolina Tackowiak

   mgr Anna Szylaj

   język niemiecki 

   mgr Karolina Tackowiak

    

    matematyka

   mgr inż. Mariusz Baron

   mgr Ewa Chlubek 

   mgr inż. Anna Nahibowicz

   mgr Franciszka Rzepka

   mgr Anna Szymanek

   historia

    

    

   mgr Magdalena Żebrowska

    

   wiedza o społeczeństwie

   przyroda

    

   mgr Justyna Kwaśniok

   biologia
   fizyka

   dr Marek Wydra

   doradztwo zawodowe

   geografia

    

   mgr Monika Maliszewska

   chemia
    informatyka

   mgr inż. Mariusz Baron

   mgr Mirosława Stolarczyk 

   technika

   muzyka

    

   mgr Elżbieta Płonka 

   plastyka

    

   wychowanie fizyczne

   mgr Dorota Gardzioła

   mgr Magdalena Rusin

   mgr Damian Tkocz

   religia 

   ks. Mateusz Pałyz

   mgr Małgorzata Kozłowska

   mgr Małgorzata Szkoda

   biblioteka

   mgr Katarzyna Sołtysik-Andrysiak

   świetlica

   mgr Bogumiła Lesiak

   pedagog szkolny

   mgr Beata Miącz-Pałka

   wychowanie do życia w rodzinie

    

   logopeda

   mgr Ewa Gołuch

   psycholog szkolny  

   mgr Izabela Mekla
   edukacja dla bezpieczeństwa mgr Damian Tkocz
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych