• Dyżur wakacyjny w MP1

   • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie informuje, że w sierpniu nastąpi przerwa wakacyjna w pracy Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie. W lipcu przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego.

    Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny (LIPIEC 2022 r.) będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie w terminie 4-18.05.2022 r.

    Dyżur wakacyjny jest formą opieki nad dziećmi, których oboje rodziców pracuje lub rodzic samotnie wychowuje dziecko i nie jest w stanie zapewnić mu opieki w czasie wakacji.

    Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym.

    Zapisy na dyżur lipcowy dla dzieci spoza naszego przedszkola tzn. dla wychowanków MP-2, MP-12, w miarę wolnych miejsc, odbywać się będą w terminie 19-31.05.2022 r.

    Od 19 do 31.05. 2022r. pracujący rodzice dzieci z naszego przedszkola mogą zgłaszać je na dyżur wakacyjny w sierpniu do MP-2 lub MP-12.

    Jednocześnie informujemy, że podczas dyżurów wakacyjnych dzieci będą przebywały w grupach mieszanych, także z wychowankami innych przedszkoli.

    mgr Barbara Hankus

    DYZUR_WAKACYJNY_2022.pdf

    DYZUR_WAKACYJNY_2022.docx

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych