• 01.09.1971
     • {#1084}

      Pierwsze kroki

      Z końcem lat sześćdziesiątych, w związku z szybkim tempem rozbudowy osiedla i co za tym idzie wzrostem liczby jego mieszkańców, staraniem władz miasta, oświaty i rodziców zapada decyzja o budowie nowej szkoły na osiedlu Tysiąclecia. Pani Tekli Siwek, która wówczas pełniła funkcję zastępcy kierownika Szkoły Podstawowej nr 5 powierzono obowiązek dopilnowania budowy obiektu. Pierwsze koparki i spychacze pojawiają się 29 września 1970 roku. Od tego momentu powstaje plan wyposażenia placówki - zakupiony sprzęt magazynowany jest w budynku straży pożarnej. Kopalnia "Szczygłowice" zostaje opiekunem społecznym szkoły. Okres budowy trwa półtora roku.
       
      1 września 1971r. w Szkole Podstawowej nr 6 rozpoczyna naukę 582 uczniów w 20 klasach od I do VIII. Rozpoczyna pracę 23 nauczycieli. Lekcje odbywają się również w 4 salach lekcyjnych udostępnionych przez sąsiadującą Szkołę Podstawową nr 5. Szkoła pracuje w systemie zmianowym. Z dniem 1 września 1971r. stanowisko kierownika szkoły obejmuje pani Tekla Siwek, a jej zastępcą zostaje pani Janina Klimek. Do końca 1971 roku ukończono budowę sal lekcyjnych, w budowie pozostaje zaplecze, sala gimnastyczna, tereny rekreacyjne i boiska.
       
    • lata 70-te
     • Wspólne urządzanie szkoły, nadanie imienia szkole

      Wspólne urządzanie szkoły, nadanie imienia szkole

      7 lutego 1972 roku to historyczna data - następuje przeniesienie wszystkich oddziałów szkoły do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Stefana Batorego 5. Panie Tekla Siwek i Janina Klimek wraz z rodzicami i nauczycielami urządzają szkołę. Kupują niezbędny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne, księgozbiór biblioteczny; urządzana są kuchnia i świetlica szkolna. Dnia 19 września 1972 roku następuje uroczyste nadanie imienia szkole. Patronem szkoły zostaje - Paweł Finder. Na uroczystości obecna jest matka Patrona.

      W roku szkolnym 1974/75 obowiązki zastępcy powierza się pani Bogusławie Rzepce. W latach osiemdziesiątych w szkole uczy się ponad 1000 uczniów i pracuje ponad 41 nauczycieli. Nauka odbywa się w systemie trójzmianowym.

      Grono Pedagogiczne na przestrzeni lat - galeria zdjęć

    • lata 80-te
     • Dalszy rozwój szkoły

      Dalszy rozwój szkoły

      W roku szkolnym 1985/86 funkcję dyrektora szkoły przejmuje pani Marianna Brzozowska, funkcję zastępcy nadal sprawuje pani Bogusława Rzepka. W roku szkolnym 1986/87 zastępcą dyrektora zostaje pan Eugeniusz Jurczyga. Za czasów kierowania przez nich szkołą wymienione zostają okna, zakupiony jest sprzęt muzyczny i nagłaśniający, gabloty, wyremontowana zostaje posadzka w głównym holu. Od roku szkolnego 1989/90 nowym zastępcą dyrektora zostaje pani Teresa Woźnica. W tym roku religia wraca do szkół. Część lekcji odbywa się w salkach katechetycznych przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ze względu na dużą ilość klas i brak miejsca w szkole. Wprowadza się naukę języka angielskiego początkowo w klasach czwartych.

    • 01.09.1996
     • 25 lat minęło

      25 lat minęło

      W roku szkolnym 1991/92 dyrektorem szkoły zostaje pan Bohdan Grzybowski. Wówczas w szkole uczy się 614 uczniów i pracuje 36 nauczycieli. Za czasów dyrektora Grzybowskiego zostaje przeprowadzony generalny remont obiektów sportowych wokół szkoły - boisk, bieżni, skoczni w dal, rzutni. Wyremontowane zostają również łazienki szkolne. Powstaje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Nauką języka angielskiego obejmuje się uczniów klas IV-VIII. W klasach starszych wprowadza się naukę informatyki. Zakupiony zostaje sprzęt sportowy i wzbogacany jest księgozbiór szkolnej biblioteki. W roku szkolnym 2001/02 na stanowisko zastępcy dyrektora powołana zostaje pani Teresa Dąbek, która funkcję tę pełni do momentu przejścia na emeryturę w roku 2004. W tym samym roku na emeryturę przechodzi pan dyrektor Bohdan Grzybowski.

      25-lecie szkoły - galeria zdjęć

    • 03.06.2008
     • Królowa Jadwiga patronką szkoły

      Królowa Jadwiga patronką szkoły

      Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pan Eugeniusz Szybiak, a jego zastępcą zostaje pani Barbara Goraj. Oboje funkcję swą pełnią do 31 sierpnia 2019 r. W tym okresie wygląd szkoły zmienia się diametralnie. Dzięki wsparciu władz samorządowych wykonane jest ocieplenie budynku i nowa elewacja. Zmodernizowane zostaje wejście główne oraz wejścia boczne do szkoły. Kompleksowo odremontowane zostają wszystkie pomieszczenia. Sukcesywnie kupowane są nowe ławki, krzesła, gabloty oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Powstaje druga pracownia komputerowa, a nauką informatyki objęci zostają wszyscy uczniowie szkoły. Klasy zerowe uczestniczą w zajęciach nauki pływania na basenie. W planach jest ponowny, generalny remont obiektów sportowych. Ogłoszony zostaje konkurs, w wyniku którego Patronką Szkoły zostaje wybrana Królowa Jadwiga - osobowość wszechstronnie uzdolniona, zawsze chłonna wiedzy i nowych wrażeń, wzór pracowitości i niezłomności w dążeniu do celu.

      W roku szkolnym 2006/07 powstaje pomysł zakupienia sztandaru szkoły z wizerunkiem Patronki. Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, głównego sponsora tego przedsięwzięcia, oraz dzięki wsparciu udzielonemu przez przyjaciół szkoły doczekaliśmy się jego realizacji. 3 czerwca 2008 r. z radością dostąpiliśmy zaszczytu poświęcenia sztandaru naszej szkoły. 

      Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły - galeria zdjęć

    • 2017-2020
     • Historia najnowsza

      Historia najnowsza

      W roku szkolnym 2017/2018, w związku z wprowadzoną reformą systemu edukacji przywracającą ośmioletnią szkołę podstawową, Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 zostaje przeniesiona do budynku likwidowanego Miejskiego Gimnazjum nr 2. Najpierw przechodzą najstarsi uczniowie, a w roku szkolnym 2019/2020 już wszystkie klasy uczą się w nowym budynku. Od 1 września 2019 r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Barbara Hankus. W byłym budynku szkoły trwają intensywne prace remontowe związane z przekształceniem budynku w nowoczesne i kolorowe Miejskie Przedszkole nr 1. Z dniem 1 września 2020 r. sąsiadujące ze sobą placówki zostają połączone w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3. Wicedyrektorem w budynku MP1 zostaje pani Magdalena Górka.

      Przez wszystkie lata pracy szkoły z dumą możemy powiedzieć, że opuściło jej mury wielu światłych ludzi, którzy doskonale radzili sobie w dalszych etapach kształcenia. Kilkoro z nich dzisiaj zasila kadrę nauczycielską naszej placówki. Możemy pochwalić się również wieloma sukcesami, które osiągali nasi uczniowie zarówno w nauce jak i w sporcie. Przez wiele lat szkoła wiodła prym w powiecie i w województwie w piłce ręcznej, mini siatkówce oraz w lekkoatletyce. Nasi uczniowie odnosili sukcesy w konkursach ortograficznych i recytatorskich na szczeblu ogólnopolskim. Nasza szkoła zawsze była, jest i będzie na szóstkę.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych