• Logopeda - mgr Ewa Gołuch

   •  

    Godziny pracy logopedy w MSP6 w roku szkolnym 2021/2022

    Poniedziałek

     12.00-15.00

    Wtorek

     12.00-15.00

    Środa

     13.00-15.00

    Piątek

     12.00-15:00

     

    Zadania logopedy szkolnego:

    • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy dzieci,

    • diagnozowanie logopedyczne,

    • organizowanie pomocy logopedycznej,

    • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,

    • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

    • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

 • XII przykazań logopedycznych dla rodziców (wg prof. Leona Kaczmarka)

   • 1.
   • Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.

   • 2.
   • Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno, dokładnie i wyraźnie, trzeba zaniechać sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecięcego.

   • 3.
   • Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony.

   • 4.
   • Absolutnie nie wolno krępować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.

   • 5.
   • Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep warg, dziąseł, podniebienia, zniekształcenia w układzie szczęk, uzębienia itp.), powinno się bezwzględnie pójść z nim do lekarza specjalisty: chirurga plastyka, ortodonty.

   • 6.
   • Dziecko leworęczne należy otoczyć specjalną opieką. W okresie kształtowania się mowy nie wolno zmuszać go do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą wystąpić zaburzenia mowy.

   • 7.
   • Kiedy dziecko samo zaczyna coraz więcej mówić nie wolno tej skłonności gasić np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie, staje się nieufne, niemieje.

   • 8.
   • Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.

   • 9.
   • Należy pilnie baczyć czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą.

   • 10.
   • Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksu niższej wartości, straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.

   • 11.
   • Dziecko trzyletnie monologuje, ale chce też rozmawiać z otoczeniem, zadaje mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się, w umiejętności wyrażania swych myśli i uczuć.

   • 12.
   • Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk. Powstające w Polsce coraz liczniejsze poradnie logopedyczne są w stanie pomóc dziecku, o ile rodzice i wychowawcy będą z nimi jak najściślej współpracować.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych