•            mgr Magdalena Roszczyk-Bodys

    •                                       

                                               Godziny pracy logopedy: 

     Poniedziałek   

     Wtorek            

      Środa              

     Czwartek          


             Zakres zadań logopedy:

     • Organizowanie pomocy logopedycznej;

     • Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy; 

     • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;

     • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;      

     • Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli.

      

     Podczas terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

     Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych