• Rada Rodziców MSP6


   • Nr konta Rady Rodziców MSP6: 50 8454 0001 3007 0066 7883 0001

    W opisie przelewu prosimy koniecznie podać: imię (imiona) dziecka (dzieci), nazwisko oraz klasę (klasy), do której uczęszcza (uczęszczają).

     
    Dokumentacja:
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych