• Plan dnia

    • 6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych

     Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci swobodne realizowanie pomysłów przy niewielkim udziale nauczyciela. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

     Ćwiczenia poranne: praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulującym i wychowawczym. Gry dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej, prace porządkowe. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

      

     8.00 – 8.30 zabawy integracyjne

     Zabawy ruchowe ze śpiewem z elementami tańca. Indywidualne zajęcia specjalistyczne wg potrzeb rozwojowych dzieci (zabawy logopedyczne,              z psychologiem, neurologopedą,  indywidualne zabawy z zakresu Integracji Sensorycznej, manualne), inne zajęcia dodatkowe.

      

     8.30 – 9.00 śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne przed i po posiłku
     Przygotowanie do śniadania, kulturalne spożywanie posiłków, śniadanie.

      

     9.00 – 11.30 zajęcia edukacyjno–wychowawcze

     Zabawy dydaktyczne prowadzone z całą grupą na podstawie programu nauczania w przedszkolu; poznawcze, w zakresie rozwijania komunikacji werbalnej; rozwijanie myślenia, pojęć matematycznych; ruchowe; tematyczne; zabawy z językiem angielskim; gimnastyka korekcyjna, pobyt na świeżym powietrzu; imprezy okolicznościowe; zajęcia dodatkowe ze specjalistami        wg potrzeb.


     11.30 – 12.00 obiad, czynności samoobsługowe i higieniczne przed

     i po posiłku

     Wdrażanie do zdrowego odżywiania siękulturalnego zachowania przy stole.

      

     12.30 – 14.00 zajęcia relaksacyjne.
     Grupa I  -   odpoczynek poobiedni, leżakowanie
     Grupa II -  zabawy z zakresu bajkoterapii, muzykoterapii, arteterapii, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia logopedyczna, zabawy na powietrzu.

      

     14.00 – 14.30 podwieczorek, czynności samoobsługowe i higieniczne przed             i po posiłku

     14.30 – 16.30 zabawy integracyjne, ruchowe, z zakresu Integracji Sensorycznej, zajęcia o charakterze wychowawczym

     Zabawy konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, zabawy na powietrzu. 

     Prace porządkowe. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych