•  

     EFS_POZIOM_kolor

    KOLOROWE PRZEDSZKOLE – DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE!

    Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie realizuje projekt pn. Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole! Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt zakłada objęcie wsparciem 80 dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat) oraz 15 nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez  udostępnienie w nowo utworzonym przedszkolu pięciu nowych oddziałów wychowania przedszkolnego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Projekt obejmuje swoim zakresem zapewnienie bieżącej działalności nowych miejsc, zakup wyposażenia przedszkolnego (w tym m.in. pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu kuchennego), szkolenia nauczycieli oraz realizację zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjnokompensacyjnych, arteterapii, muzykoterapii i bajkoterapii.

     

             OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

       od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

     

         DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

                         807 392,03 PLN

    800px-Herb-nowy

                             

      Beneficjent: Gmina Knurów      


                                Logo_MCE

              Realizator: Miejskie Centrum Edukacji

                                 w Knurowie     

    Biuro projektu: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, tel. (32) 235 27 00, e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl

    www.mapadotacji.gov.pl

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych