• WYBORY DO SAMORZĄDU

    • CHCESZ ZMIENIĆ COŚ W SWOJEJ SZKOLE?

     CHCESZ ZOSTAĆ NOWYM PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU?

      

     Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zgłosić swoją kandydaturę do Samorządu Uczniowskiego prosi się o zgłoszenie do pani Dagmary Mokrzyckiej-Filipowicz (s.40) lub u wychowawcy klasy. Zapraszamy uczniów klas IV-VIII.

     Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 września 2022 r.

     Kampanie wyborcze będą trwały od 19 do 22 września 2022 r.

     Wybory do Samorządu odbędą się 23 września 2022 r.

     UWAGA!!!

     Każda osoba zgłaszająca swoją kandydaturę zobowiązana jest do przygotowania plakatu wyborczego, na którym napisze kilka słów o sobie i swojej kampanii wyborczej.

     Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

     muszą uzyskiwać co najmniej dobre oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania,

     muszą posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

    • Zebrania z rodzicami

    • Serdecznie zapraszamy na zebrania informacyjne z rodzicami, które odbędą się według poniższego planu:

     7 września - klasy 1-4,

     8 września - klasy 5-8.

     Zebrania rozpoczyna spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej o godz. 16:30.

     Barbara Hankus

     dyrektor ZSP3 w Knurowie

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – list Ministra Edukacji i Nauki

    • Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września.

     – Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności – napisał szef MEiN.

     W liście minister Przemysław Czarnek przedstawił działania Ministerstwa Edukacji i Nauki związane z unowocześnianiem procesu dydaktycznego. Wskazał na dwa programy, które będą kontynuowane w nowym roku szkolnym „Laboratoria Przyszłości” i „Poznaj Polskę”: – Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej – wskazał Minister Edukacji i Nauki.  

     Szef resortu edukacji i nauki wspomniał o zmianach, które zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Dotyczą one m.in. podstawy programowej, egzaminów i pragmatyki zawodowej nauczycieli. Minister Przemysław Czarnek odniósł się również do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, który w zakresie podstawowym zastąpi wiedzę o społeczeństwie: – Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytycznej i racjonalnej oceny dziejów trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej – napisał minister Przemysław Czarnek.

     W liście szef MEiN złożył także życzenia z okazji nowego roku szkolnego: – W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.

     List_Ministra_Edukacji_i_Nauki_na_rozpoczecie_roku_2022-2023.pdf​​​​​​​

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie
   • ul. Stefana Batorego 5 (MP1) ul. Stefana Batorego 7 (MSP6) 44-194 Knurów 44-194 Knurów Poland
   • 32 235-27-35 (MSP6) 32 235-27-58 (MP1)
   • zsp3@knurow.edu.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych